- Fotograf i Uppsala!

Uppdrag/Assignment

Hans Linde

Hans Linde är kandidat till att bli ny partiledare i Vänsterpartiet i konkurrens med tre andra. Hans Linde är även ute på turné för att prata om hur offentlig verksamhet bör finansieras och då särskilt äldrevården. Vänsterpartiet har identifierat att människor i allmänhet gillar och vill ha en god välfärd. En majoritet är också för att betala hög skatt och är emot privata vinster i välfärden. Samtidigt har Sveriges medborgare röstat fram en allians av partier som inte stödjer dessa påståenden. Därför är det viktigt att prata mer om hur välfärden ska organiseras och finansieras.
Hösten 2011.
http://www.hannavictoria.se/blog/?p=626

 

Lena Sommestad

Lena Sommestad var fantastisk i att driva en debatt om utbildning och samhället och om politik långt innan det var dags för val 2010. Detta genererade ett erkännande av Lena Sommestad som duktig, engagerad, kunnig och en politiker som många unga och många studenter kunde känna att de litar på. Detta ledde i sin tur till en spontan kampanj “Kom igen Lena!” på nätet för att Lena Sommestad skulle bli nästa partiledare för socialdemokraterna. Håkan Juholt blev partiledare men Lena Sommestad blev ordförande för socialdemokratiska kvinnoförbundet “S-kvinnor”, hösten 2011.
http://www.socialdemokraterna.se/s-kvinnor

 

Uppsala studentkår

Jag har både under min tid som förtroendevald, och efteråt gjort flera uppdrag för Uppsala studentkår. En del av dem kan ses här nedan och andra på hemsidan Första grenen som är ett projekt för att synliggöra alla underbara studenter som finns i Uppsala och att vem som helst kan bli student.
Första bilden för Första grenen är tagen våren 2010 medan den sista ännu inte är tagen…
http://www.forstagrenen.se/

 

Timbuktu

Här presenteras hela intervjun som Caroline Bergh gjorde med Jason Diakité alias Timbuktu. Jag var fotograf. Caroline var intresserad av hur Timbuktu såg på sin roll som förebild och hur t ex hans positiva inställning till lätta droger påverkar unga i negativ riktning. Timbuktu var inbjuden att spela på Vaksala torg av SSU som höll kongress i Uppsala sommaren 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/timbuktu/