- Fotograf i Uppsala!

Galleri 2009/Gallery 2009

European Students’ Union arrangerar sin 18:e konferens om studenter och högre utbildning i Stockholm, hösten 2009. Temat är “Social Dimension – The Lost Dimension?”
http://www.hannavictoria.se/galleri/ESC18/

Uppsalas årligt återkommande begivelse “Kulturnatten” bjuder på äventyr i gamla bibliotek, botaniska trädgården och på Röda korsets matkavalkad. September 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/carolinabotan09/

http://www.hannavictoria.se/galleri/kulturnatt09/

Opera i det gamla kalkbrottet Dalhalla utanför Rättvik, Dalarna. Augusti 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/trollflojten/

Släktträff för ättlingarna till Helga och Viktor Andersson. Pusselbo, Dalarna, Augusti 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/slakttraff/

Gimmen är en utmärkt fiskesjö i Dalarna. Där möts det hemliga sällskapet de fyra grabbarna och Hanna för en ljummen porter och rom till sjörövarna. Augusti 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/gimmen09/

Källslätten föreningen förvaltar ett stycke mark i Dalarna där det ska gå till som på den gamla goda tiden. Slåtter varje år i juli. Juli 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/kallslatt09/

Uppsala studenter hyllar gärna sina vetenskapare, särskilt om de är goda pedagoger. Vid doktorspromotionen mottar Uppsala universitets nya doktorer de markörer som visar att de nu är doktorer; diplomet (avlagt prov), ringen (gift med vetenskapen) och hatten/lagerkransen (manlighetens statussymbol/segern). Maj 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/majpromotion09/

Kårerna i Uppsala har ett samarbete inom FUSK – Förenade uppsalas studentkårer. Kårerna turas om att arrangera StorFusk, den middag där SLU-kårernas samarbetsorgan brukat genomföra sin tradering av ämbete. Vår 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/storFUSK09/

Uppsala studentkårs kårvalsdebatt. HannaVictoria är ledamot i valutskottet och arrangerar debatten tillsammans med Studentradion. April 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/valdebatt09/

Uppsala studentkårs 160-års jubileum firas med en bal på Västmanlands-Dala nation. HannaVictoria är ledamot av Jubileumskommittén och en av två arrangörer av jubileumsbalen. Mars 2009.
http://www.hannavictoria.se/galleri/J160/