- Fotograf i Uppsala!

Modernt ledarskap är delat

Satt för några dagar sedan med vänner och diskuterade socialdemokratins framtid. Diskussionen gick mot att nästa partiledare bör vara två och att detta är till fördel. Välj en från riksdagen, det är nog nödvändigt, men välj den andra mer fritt. Denne kan gärna få komma in i riksdagen eller få en möjlighet att driva förnyelsen i partiet ute i landet. Då är en riksdagsplats runt foten mer ett hinder än en möjlighet. Lena Sommestad vore då en utmärkt kandidat då hon både är duktig på att ta till sig vetenskap och forskning till grund för sina beslut och då hon är kunnig och med en klar målbild för sitt samhälle. Ulf Bjereld lanserar inte bara Lena Sommestad utan också Luciano Asturdillo som hennes medkandidat i ett delat ledarkskap. Om Luciano eller någon annan är en bra kandidat lämnar jag till socialdemokraterna själva att fundera över men jag vet att om jag vore sosse så skulle jag välja Lena Sommestad.

Ett parti som önskar ett jämlikt samhälle bör inte ha en organisation som gynnar hierarkier. Detta är en del i det patriarkala tudelade system som vi lever i och som idealbilden av samhället i en socialistisk samhällsordning arbetar emot. Kvinnor vill t ex få tillträde till makten som tidigare var enbart för män och för en man i toppen. Att sätta två personer i ledande position gör genast att frågan om det är kvinnor som ska ta över samhället och hur män ska reagera på detta blir något så när obsolet. Ledarskapet har rum för både kvinnor och män och varje val behöver inte bli mellan kvinnor och män med en delad idé av makt. Den fråga som kommer näst är då t ex möjligheten för minoriteter att komma fram till ledande positioner, invandrare och den socioekonomiska underklassen i Sverige. Dessa kommer inte att automatiskt gynnas av ett delat ledarskap men de kommer förhoppningsvis att gynnas av att själva organisationen börjar agera för att makt ska finnas på bred front och inte centreras runt några enskilda figurer.

Nästa modernisering bör vara att öppna upp alla partier och göra dem både mer aktiva på nätet. Jag tyckte det var roligt att få märka facebookprofiler och det var enkelt. En del i piratpartiets stora succé i EU-valet var deras strategi att vara öppna och tillgängliga och därmed framstå som var människas parti. Öppenhet och tillgänglighet ska även kunna ge möjligheten till att vara gräsrot på ett enkelt och roligt sätt. När människor jobbar för något de tror på så behövs inte så mycket till tack, men det behövs att det ska kännas värdefullt och helst vara lite roligt.