- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘debatt’

Debatt om kårer i riksdagen

Igår sent på kvällen höll riksdagen debatt om kårobligatoriet. Flera bra frågor ställdes, tyvärr besvarades bara några få. Alliansens företrädare diskuterade kårobligatoriet sakligt men hade ändå ingen annan förklaring till avskaffandet än den av juridiken icke erkända princip om föreningsfrihet vad gäller denna fråga. Det går alltså tillbaka på tro – eller ideologi om du är mer bekväm med den terminologin. Miljöpartiets Lage Rahm frågade gång på gång om underlag för propositionen. “hur har ni räknat ?”. Mikael Damberg från S frågade varför direktiven för utredningen som till en tredjedel ligger till grund för propositionen om avskaffande av kårobligatoriet är skrivna för att stärka studentinflytandet. Utredningen konstaterar att inflytandet inte kommer att stärkas ens med ett statsanslag om 310 kr per heltidsstuderande student per år. Varför skulle inflytandet stärkas men en knapp tredjedel av samma anslag. Varken centerns Ulrika Carlsson, moderaternas Lars Hjalmered eller företrädarna från folkpartiet eller kristdemokraterna kunde ge ett svar förutom tystnaden som vitnar om att någon måste offras för friheten. Någon, är den ensamme studenten som utan en framtida stark organisation riskerar att företa drastiska åtgärder i sin desperation. Det är vad människan gör när hon inte finner någon utväg.

Hur allvarligt ser Lars Leijonborg på sitt eget förslag och på dess faktiska konsekvenser? Den frågan är berättigad då ministern inte behagade närvara under denna hans egen debatt. För att göra det än mer tydligt så finns inget underlag för beräkningar, inga svar och heller ingen konsekvensanalys. Det enda som finns är ministerns sekretess, förslagsgivarnas tystnad och ett förslag som är ett hån mot alla de som arbetar i det tysta, utan lön och utan egen vinning.

– Post From My iPhone


Coola kvinnor ta plats

Det finns uppenbarligen coola kvinnor vart än man vänder sig. Jag ser dem överallt omkring mig men vem hade trott att t ex ukrainas bidrag i eurovision skulle framföras av en kvinna som i sitt yrke inte bara söker att behaga och nöja sin omgivning utan även slåss för världens alla misshandlade kvinnor. I like! Patos och tro på en bättre värld.
– Post From My iPhone


Kårvalsdebatt

Det har varit valdebatt i Uppsala studentkårs kårval,

debatten avlöpte väl med många deltagare och med direktsändning från studentradion. På minussidan kan man märka lite strul med tekniken och då förstås att det uteslutande var män som debatterade. Inget fel på män, men VAR ÄR KVINNORNA!!!

Som ledamot i valutskottet vet jag inte riktigt hur valutskottet hade kunnat agera annorlunda för att få en mer jämn könsfördelning. Debatten kunde förstås ha fått bestå av två debattörer, en kvinna och en man, med olika tider för debatter. Det kunde förstås också ha varit så att valutskottet valt och ringt upp de vi önskat till debattörer, men det kan ju verka något odemokratiskt eller översittande. Hur skulle vi ha gjort det annorlunda egentligen? Vi hade kunnat ringa partier och fått dem att överväga att skicka en annan kandidat, eller att skicka sina presidiekandidater om de är kvinnor.

Jag finner själv ingen bättre idé än min första kvoterade idé med en man och en kvinna från vart parti men fråga två blir då om det är rätt att då göra helmanliga och helkvinnliga debattgrupper eller om det ska vara blandat?

I sakfrågor kan man som gammal kårräv märka att en eller annan kandidat inte är fullt insatt i kåren, men å andra sidan vet man att bara vilja och grundförståelsen för demokrati, gräsrotsförankring och folkrörelsebildning finns så går allt annat att lära sig. Det handlar ofta om inställning och ledarskap.

I sakfrågor fanns det vissa tydliga skillnader, andra nyansskillnader och så en del relativt samstämmigt. För att avgöra själv så lyssna på Studentradion. De kommer att sända debatten genom lyssna-igen-funktionen på radions webbradio från och med imorgon torsdag den 16 april.

Bilder från debatten finns i mitt galleri

Rösta i Uppsala studentkårs kårval 2009!


Deadline:
kl. 20.00
tisdagen den 21 april


www.karvalet.nu