- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘ESU’

I-landsproblem

Jag ska åka till Wien för att delta i ett studentmöte som ESU arrangerar tillsammans med ÖH, Österrikes motsvarighet till SFS – Sveriges förenade studentkårer. Där kommer vi att nätverka och diskutera frågor som Bolognaprocessen och Lissabonstrategin, se en film producerad till kommissionen om hur det ser ut runt gräsrötterna i bolognaprocessen och sist men inte minst så ska vi förstås göra det som Wiennesare gör, gå på bal.

Hu, jedamig, det är inte Uppsaliensisk traditionell klädsel det är “black tie” – översatt till Smoking översatt till cocktailklänning. (Om man föredrar att ha den kvinnligt konnoterade klädseln – hur långt ska man översätt då egentligen. Hur mycket mer associationer måste det inte ske…Hur klarar de det? De kvinnliga?) och vad innebär det? Om det är här så är det ju klänning som går till på vaden, men kanske är det inte samma utomlands? Wienervals gör även att många runt omkring mig tänker att det nog kan vara värt att ha längre klänning, dock ej för vid.

Enligt informationen: “Please note that there is a dresscode for the festive event: Women have to wear a long dress or traditional costume, men have to wear black tie and (black) suit or traditional costume!”

Dagens i-landsproblem med andra ord, men ändock ett problem. Jag tror jag tar den vanliga festblåsan.


Studieavgifter – goda nyheter

Det har länge varit känt att dagens regering vill ta ut studieavgifter. Detta är något som den nationella och internationella studentrörelsen har arbetat emot, länge.

Dagens goda nyheter är utvecklingen i Irland:

“Vi lyckades få våra politiker att inte göra studieavgifter till en budgetpost och därmed så blir det heller inga studieavgifter. Inte detta år i alla fall.”

/USI – Irlands studentorganisation

och i Tyskland:

Saarland blir troligen den andra tyska delstat som avskaffar sina studieavgifter. Det gröna partiet i Saarland har lagt fram en motion om avskaffande och hänvisat till social rättvisa. [...] Av de delstater som tidigare infört studieavgifter blev Hessen, den första med att avskaffade dem. Nu återstår fem delstater som tar ut avgifter, medan flera delstater i östra delen av landet, inklusive Berlin, tillsvidare avstår.

/Enligt Högskoleverkets nyhetsbrev

Så dagens regering. Tag intryck, det är inte socialt rättvist att sätta utbildning bakom låset av en fet plånbok! Hur går det samman med regeringens hållbara utvecklingsambitioner? Både studieavgifter, Förbifart Stockholm och ett misslyckande i Köpenhamns COP15 ger klara indikationer om att hållbar utveckling inte är något för dagens regering.