- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘feminism’

Coola kvinnor ta plats

Det finns uppenbarligen coola kvinnor vart än man vänder sig. Jag ser dem överallt omkring mig men vem hade trott att t ex ukrainas bidrag i eurovision skulle framföras av en kvinna som i sitt yrke inte bara söker att behaga och nöja sin omgivning utan även slåss för världens alla misshandlade kvinnor. I like! Patos och tro på en bättre värld.
– Post From My iPhone


Kultur platsen för brännande frågor?

Har det någonsin stört din verklighetsuppfattning när du inser att de frågor som är intressantast, som går mest på tvärs med verkligheten och rådande uppfattningar, de som revolutionerar vår omvärld och som handlar och härrör från grupper såsom kvinnor, ungdomar och äldres åsikter och värderingar, att de alltid ligger under kulturkategorin på nyhetssidor och annan massmedia?

Jag förstår att det är ett enklare sätt att hantera missnöje, kritik och revolutionära strömningar genom att förpassa det till den till synes harmlösa kulturen. Detta medför att man tyvärr missar en hel del av samhället om man inte läser i eller om kulturen. Säg hur mycket du vet om feminism om du bara läst nyheterna? Hur mycket vet du om nätpiraterna? Hur mycket vet du om människan? Hur mycket vet du om samhället?

SVAR: statistik och vinklad fakta

 

Som notis till verkligheten: Se vad som händer på konstfack. Där pågår kultur, och en sådan kultur som aktivt ifrågasätter samhället. Kan du tänka dig att de kritiserade konststudenterna Anna Odell +NUG kanske kan ha något att säga om t ex vår behandling av psykiskt sjuka och om hur vi stigmatiserar en hel kultur som många ungdomar och unga vuxna utövar – Grafiti? Kan det vara så att vi behöver lyfta blicken och se att psykiskt sjuka också är människor, att det behövs mer rersurser och att det inte är lämpligt att som överläkare på ett sjukhus kritisera sina patienter, även om de simulerar. Kan det vara så att tag:ande, grafiti och kanske även vandalisering av tunnelbanan bottnar i en önskan i att bli sedd, uppmärksammad och i ett annat sammanhang, berömd för utmärkt konst, snillet att genomföra en aktion just där och på den tiden osv. Konsten har något att säga och så länge som du blir upprörd så behöver saken sägas igen.