- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘hobbykurser’

Uppföljning hobbykurser

Akademisk frihet har nyligen bloggat om allt som är värt att blogga om vad gäller akademisk frihet, hobby kurser och den farliga inriktningen på Svensk högskolepolitik.

För att följa upp min tidigare mycket beklagliga felcitering/felanvändning av uttryck så vill jag gärna peka till Akademisk frihets inlägg – där hopsan, även forsknings- och utbildningsministerns sakkunniga har gjort ett inlägg.

Det är beklagligt att uttrycket Hobbykurser har kommit upp som ett begrepp.


Variation för studenternas bästa

Jag har blivit citerad och det känns inte bra. Jag tror att det är det här som man lär ut i medieträning, en träning som jag bland annat fått från Sveriges förenade studentkårer.

“Du skall ALDRIG säga något som går att klippa ut och isolera från sammanhanget”

Jag har haft en intervju med Sveriges Radio Uppland för cirka två år sedan där jag nog råkat slänga mig med termen hobbyuniversitet.  Detta var en reaktion på att det fanns och fortfarande finns för få kurser som går att lägga till en ordinarie examen såsom biämne eller huvudämne om man inte räknar grundkurser. Det finns däremot många kurser av bildande karaktär, både med tvärvetenskapliga ämnen och lite ovanliga titlar. Det finns även många kurser som går att läsa som grundkurser och senare bygga vidare på. Sommarkurser kan alltså användas som en rekryteringsbas för framtida studier. Detta ser vare sig jag, eller Uppsala studentkår som ett problem.

Det som däremot är mycket svårt är att som student nyttja sommaren till att läsa in kurser som man ändå skulle ha läst inom sitt studieprogram. Sett isolerat så är det bra för studenter som önskar göra på detta viset. Sett med ett bredare perspektiv kan det även vara en nödvändighet då många studenter har svårt att finns sommarjobb och därmed känner sig tvingade att studera även på sommaren för att inte stå tre månader utan försörjning.

Att söka försörjningsstöd (socialbidrag) från kommunen är ofta mycket svårt, då många kommuner slentrianmässigt avslår ansökan om försörjningsstöd från studenter med motiveringen att de är studenter. CSN har även (åtminstone tidigare) anfört att studiebidraget ska gå att leva på även under sommaren, trots att det kan konstateras att det redan i dagsläget kan vara svårt att klara sig på CSNstödet under terminerna.

Förövrigt hittade jag den här budgtetkommentaren på CSNs hemsida. Hur bra som helst!