- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘kårobligatorium’

Debatt om kårer i riksdagen

Igår sent på kvällen höll riksdagen debatt om kårobligatoriet. Flera bra frågor ställdes, tyvärr besvarades bara några få. Alliansens företrädare diskuterade kårobligatoriet sakligt men hade ändå ingen annan förklaring till avskaffandet än den av juridiken icke erkända princip om föreningsfrihet vad gäller denna fråga. Det går alltså tillbaka på tro – eller ideologi om du är mer bekväm med den terminologin. Miljöpartiets Lage Rahm frågade gång på gång om underlag för propositionen. “hur har ni räknat ?”. Mikael Damberg från S frågade varför direktiven för utredningen som till en tredjedel ligger till grund för propositionen om avskaffande av kårobligatoriet är skrivna för att stärka studentinflytandet. Utredningen konstaterar att inflytandet inte kommer att stärkas ens med ett statsanslag om 310 kr per heltidsstuderande student per år. Varför skulle inflytandet stärkas men en knapp tredjedel av samma anslag. Varken centerns Ulrika Carlsson, moderaternas Lars Hjalmered eller företrädarna från folkpartiet eller kristdemokraterna kunde ge ett svar förutom tystnaden som vitnar om att någon måste offras för friheten. Någon, är den ensamme studenten som utan en framtida stark organisation riskerar att företa drastiska åtgärder i sin desperation. Det är vad människan gör när hon inte finner någon utväg.

Hur allvarligt ser Lars Leijonborg på sitt eget förslag och på dess faktiska konsekvenser? Den frågan är berättigad då ministern inte behagade närvara under denna hans egen debatt. För att göra det än mer tydligt så finns inget underlag för beräkningar, inga svar och heller ingen konsekvensanalys. Det enda som finns är ministerns sekretess, förslagsgivarnas tystnad och ett förslag som är ett hån mot alla de som arbetar i det tysta, utan lön och utan egen vinning.

– Post From My iPhone


Förenade studenter – eller öar?

Uppsala är ett myller av föreningsliv och detta märks även i studentvärlden. Det finns föreningar för de flesta utbildningsinriktningar som på något sätt går att definiera och skilja från en annan inriktning. Dessa är ibland kopplade till studiebevakande verksamhet och om så är, är de därmed inte formellt men de facto en del av Uppsala studentkårs verksamhet. Notera att det dock inte är så formellt.

Nu dyker då frågan om sektioner i Uppsala studentkår (US) upp och i dess kölvatten även en lobbyism för att föreningen Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) ska söka och erkännas som egen kår. Om sektioner bildades inom Uppsala studentkår så kan det bli både bra och dåligt, det går till viss del att jämföra med Autonomiutredningen. OM det blir bra så blir det bra, men det går inte att förutse direkt från utredningen, eller från Uppsala studentkårs stadgar. Det handlar förstås om avtal och förhandlingar mellan parterna och om det sedan även går att få det avtalade att hålla.

Jag tror att det går att göra sektioner och att det går att göra bra. Det mesta handlar om inställning och om att vilja förena studenterna och att förena studenternas röster för att tala med hög och klar stämma i lägen när det gäller. För att tala högt och klart behöver man vara förenade bakom den rösten. Med sektioner kan de delar av studentinflytandet och utbildningsbevakningen som sker på den ytterst lokala nivån kopplas tätare samman, tydliggöras med det som Uppsala studentkår gör. Det skulle innbära inte bara att jag som enskild student på en kurs har lättare för att se igenom systemet utan även att Uppsala studentkår skulle ha lättare att tillvarata de röster som finns på alla nivåer. En av de rösterna, och det är en mycket stark röst, kommer från studenterna på teknatfakulteten och UTN. Som sektion och formell representant blir den rösten ännu starkare. Men tänk efter ordentligt hur sektioner ska genomföras, det är, och ska inte vara enkelt att genomföra organisationsförändringar.

Att delar av Uppsala studentkår skulle brytas upp och söndra studentrösten tror jag dock inte är lika bra. Uppsala studentkår skulle bli mindre och förlora sin pondus som störst (30-35 000 studenter), äldst (160 i år) och drygast (1/8 del av SFS). Det skulle ge alla Uppsalastudenter mindre inflytande och det skulle vara svårare för Uppsala studentkår att hävda sig som “typ, den bästa kåren” i Sverige i frågor där det gäller. Det skulle drabba samhällsvetare, teknologer, språkvetare, medicinare, lärare, filosofer, jurister och naturvetare lika, och det skulle inte vara bra för någon av fakulteterna och inte heller för UTN. Nu kan ju en teknolog eller kanske naturvetarstudent tänka att är det inte bättre att vara egen kår då vi får 100% av frågorna gentemot 25% av utrymmet på Uppsala studentkår? Jag säger nej, det är inte så enkelt. Det handlar för det första inte alls alltid om att studentgrupper har diametralt olika frågor som alltid står emot varandra. I det stora flertalet av frågor såsom “höjt studiemedel”, “fler bostäder”, “bättre pedagogik” så gynnas alla studenter och alla studenter är villiga att skriva under på att de är viktiga. Fler studenter betyder mer genomslagskraft.

För det andra så innebär storleken på teknolog och naturvetarfakulteten (TekNat) om 4500 helårsstudenter (HÅS) inte alls att inflytandet från den fakultenten enbart uppgår till den fjärdedel av universitetets totala antal helårstudenter 20 000 som fakulteten utgör. Uppsala studentkår har nyligen varit på SFSFUM där en betydligt större del än 25% var från teknatfakulteten i Uppsala delegationen. Samrådet med studiebevakarna/utbildningsbevakarna på teknat fakulteten är även många gånger bättre utvecklat och mer tätt än med många andra fakulteter. Troligen då teknat har heltidsarvoderade bevakare. Troligen av samma anledning är teknatfakulteten mer aktiv i utformandet av kårens remisser och får därmed in mer av sina frågor i det slutgiltiga svaret 4500 HÅS blir 20 000 HÅS och blir genom SFS slutligen 250 000 studenter (vad kan det vara i HÅS – kanske ca 150 000). Snacka om inflytande!

Slutligen, så vill jag helt enkelt ha kvar teknologer och naturvetar inom hela Uppsalas studentparaply. Jag vill se att studenter kan vara enade och jag vill inte tro att curlingbarnens, egocentriska världbild ska få regera. Flytta perspektivet och se nyttan med helheten, ty Uppsala studentkår är coolare än Lunds 17 samlingskårer eller Linköpings treenighet!


Ansvar och ansvarsfrihet

Jag är på väg mot ansvarsfrihet. Helt och hållet. Jag kommer att vara en kallhamrad jurist som bara gör det lagen stipulerar utan tanke på förbättringsvärden eller humanitära skäl. För sådan är juridiken många gånger. Utan ansvar.

Nu syns jag i många kår- och studentsammanhang och där har jag ett ansvar, än så länge. Snart övergår detta verksamhetsår i ett nytt och ett nytt ansvar kommer då därtill. Vilka kommer det att bli som är satta att vaka över kåren, och kommer de att känna det ansvar som de borde? Det kommer att bli ett tufft år och det kommer att krävas att man är överrens om det högre målet för att våga agera mot det. Jag hoppas till gud (även om denna man inte någon jag tror särdeles på) att framtiden har tagit ansvarstagande personer under sina vingar och minns att ansvarsfrihet kommer efter ansvar, inte före.


Kl 20.00 är det slut

Kårvalet går in på upploppet och kl. 20.00 är det slut.
Så se till att rösta nu alla kårmedlemmar!
www.karvalet.nu ska du gå in på!

Under dagen kommer partierna att ha sista chansen att värva nya medlemmar och nya röster. Valutskottets informatörer har även de sista chansen att värva röstar och berätta allt de vet om kåren. Den som lyckas riktigt bra i sitt informationsarbete kommer förstås att bli rikeligen belönad.

När valet gått in i sin vilande fas så kommer valutskottet att sitta och räkna röster, var och en…eller så var det ett modernt internetval, så vi har resultatet på några sekunder. Däremot så vill vi kontrollräkna lita och se att det går att presentera för alla deltagare på valvakan.

Valvakan blir för övrigt på Västmanlands-Dala nation, i puben, precis som det brukar vara ;-) Kom kl. 19, se de sista röstande, och njut av spänningen ända till resultatet presenteras. Sedan är det bara att börja fundera på vilka partier som måste samarbeta nästa år.


Autonomi med Akademiska senaten

Uppsala universietet har en akademisk senat.

Vi har talat om autonomi. Det framgår att ingen vet något, för hur kan vi veta något om det som, om det genomförs, till stor del kommer att bli en förhandlingsfråga för lärosätet och staten och som om vi studenter och lärare har tur, även kommer att involvera oss i processen? 

Det är lätt att säga att autonomi är bra då man bara kan se till det som försvinner och samtidigt hänvisa till att mycket som man vill ha kvar, kan få vara kvar. Det är lätt att säga att det är inte med vilje som perspektiven “hållbar utveckling” och “pedagogisk meritering” tas bort utan att det är för att förenkla. Jag vill veta varför just dessa perspektiv inte fick plats i det nya förslaget till lag för högskolor. Är det kanske för att man inte vill ha just dessa perspektiv inom högre utbildning. I sådant fall så gillar jag inte denna utredning.

En annan fråga som är intressant är de tre benen eller möjligen dualiteten mellan lärare och student. Studenterna kommer aldrig att vara mäktiga och kraftfulla i en miljö där de är längst ner i hierarkin om de inte samtidigt har en stark organisering med sig. Det funkar så, en svagare part har ingen chans utan skyddslagstiftning eller massiv organisering. Detta innebär att antingen så måste studenterna få en stark rättsäker ställning med maktmedel inom universitetet eller så måste de få ha en stark organisering. ATt avskaffa kårobligatoriet i detta nu innebär inte att organiseringen stärks utan att den försvagas massivt.


Uppsala studentkår 160-år!

Idag har Uppsala studentkår sin officiella födelsedag, 160 år blir studentkroppen, eller studenternas enade röst i Uppsala eller institutionen. Den har även fått en minst sagt ovälkommen present från högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg, ett avskaffande av kårobligatoret, som inte alls tryggar studentinflytandet. Detta innebär förstås ett slag mot själva kåren, men även ett slag mot studentinflytandet då det i slutänden ändå förvaltas och drivs av studenter i kåren. Mycket går att göra utan kår, men samordning blir det svårt med och det kanske är just det som folkpartistiska Leijonborg vill undvika. Bort med studenters enade röst, de är så mycket lättare att härska över då.

I övrigt så var det en mycket trevlig födelsedag med tårta, mycket folk, gamla rävar och samarbeten. Det var gott kaffe, piller från farmaceuter, konstinstallation till studentinflytandets minne, föreläsning och öppet samtal kring kårens framtid och så valfri dryck och snittar på kalmar nation. Trevligt värre! Jag önskar att jag blir lika firad när det är min tur att bli 160.