- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘krantz’

Fyra år i fel riktning

När mandatperioden började fanns en utredning som tydligt visar att det kostar mer än det smakar att införa studieavgifter. En utredning om tryggare akademisk karriär var på plats. Och till på köpet fanns förslag till hur vi skulle vi få fler kvinnliga professorer – 18 procent kvinnor på topposter inom akademin i Uppsala är på tok för lite.

Men regeringen valde en annan väg. Nu ska vissa studenter betala för utbildning. Svenska studenter är fortfarande avgiftsbefriade, men det är lätt att ändra lagen igen. Detta innebär ett skifte i synen på utbildning, som nu kan vara en handelsvara. I alla fall för vissa. Universitetens omvandling från allmännyttiga institutioner för utbildning och forskning till vinstdrivande företag påbörjas.

Regeringen är duktig på marknadsföring. Autonomiutredningen har framställts som en självständighetsförklaring för universiteten. Problemet är att denna självständighet i praktiken är en självständighet för rektorerna. Med Uppsala universitet menar man rektor Anders Hallberg.

Regeringens förslag förändrar maktstrukturen på universiteten från en demokratisk-kollegial struktur till en despotisk linjär struktur. Studenter är ofta en svagare part – de är yngre, mindre erfarna och saknar större resurser jämfört med universitetens personal och ledning. Regleringar är därför ett skydd och inte en bur. Att ta bort dessa leder inte till en starkare student, men möjligen till ett större behov av de studentkårer som regeringen påpassligt har strippat på egna finansiella resurser och delvis gjorts beroende av universiteten.

Regeringen slängde gamla förslag i papperskorgen och gjorde ett eget system för att mäta kvalitet och tilldela resurser. Ministerstyret tog över, med konsekvens att universitetskanslern till sist avgick i protest. Styrningen ska nu ske genom att mer pengar ges till de lärosäten som har studenter som får höga betyg. Det är bakvänt tänkande från hur jag minns min grundskoletid där de som behövde lite extra tid för att lära sig läsa fick extra lektioner eller en lärare som hjälpte till lite extra.

I den borgerliga högskolevärlden handlar kvalitet om höga betyg och ambitiösa studenter. Att alla ska med är inte längre självklart. I Uppsala kommer universitetet troligen att klara sig bra, då många ambitiösa söker sig hit. Vi kan skapa en elit, varför öda slit på resten? Men hur hänger det ihop med vår medborgerliga rätt till våra gemensamma allmänna resurser? Hur mycket kommer inte samhället att förlora på att inte sträva efter utveckling och en utbildad befolkning?

Sist men inte minst har regeringen valt att gynna de som själva planerar eller oftare har föräldrar som planerar sin karriär redan i tidiga tonåren. De med höga betyg från början och de som valt ”rätt” ämnen kommer smidigt in på universitetet. Men de med bredare kompetens missgynnas – de som byter bana i livet, läser många olika ämnen och som därför har större förutsättningar att ta till sig hållbar utveckling eller till nya kreativa idéer.

All forskning visar att möjligheten för arbetarklassens barn att ta sig in på universitet och högskola ökar när många dörrar är öppna. Men regeringen förstärker i stället kunskapsklyftorna. Det finns få ställen där den borgerliga politiken är lika tydlig – och lika långsiktligt skadlig för samhället – som just på universiteten.

Publicerat i ETC UppsalaDemokraten, 2010-08-27


Uppföljning hobbykurser

Akademisk frihet har nyligen bloggat om allt som är värt att blogga om vad gäller akademisk frihet, hobby kurser och den farliga inriktningen på Svensk högskolepolitik.

För att följa upp min tidigare mycket beklagliga felcitering/felanvändning av uttryck så vill jag gärna peka till Akademisk frihets inlägg – där hopsan, även forsknings- och utbildningsministerns sakkunniga har gjort ett inlägg.

Det är beklagligt att uttrycket Hobbykurser har kommit upp som ett begrepp.