- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘kvinnor’

Bloggstaffett för jämställdhet

På Internationella kvinnodagen är jag deltagare i en bloggstafett men ett gäng juste folk!

Den internationella kvinnodagen fyller 100 år och det uppmärksammar vi med en bloggstafett med start kl 8 och slut kl 8, den 8 mars. Tre socialdemokratiska bloggare, tre vänsterpartister, tre miljöpartister, tre oberoende bloggare och den rödgröna samarbetsbloggen turas om att ge sin syn på kvinnodagen och jämställdheten. Ingenting är uppgjort, inga ämnen är kända i förväg men man kan förvänta sig allt från glödande feminism till queerkamp, angrepp på regeringens politik eller ett brandtal för alternativet.

Vill du blogga eller länka på hemsida, använd denna länk:
http://ilonaw.blogg.se/2010/march/bloggstafett-100-ar-av-kvinnokamp.html

Tidplan

kl 8 Mer vänster i Uppsala – Ilona Szatmari Waldau(V), kommunalråd i Uppsala, bloggar om Sverige- och Uppsalapolitiken från vänster, oftast ur ett feminist-, hbt-, miljö- eller solidaritetsperspektiv.

kl 9 Anders Wallner (MP), grön queerfeminist som bloggar om lika rätt-frågor, som tillgänglighet, hbt-frågor och stjärnfamiljepolitik

kl 10 HBT-sossen – Åsa och Alexandra Einerstam (S) skriver mest om politik, facket och hbt, men det händer att det publiceras ett och annat inlägg om kultur, mat, converse och annat smått och gott.

kl 11 Trollhare Queerfeminism, autismaktivism, transsexualism, psykradikalism, genusgalenskap och stördvetenskap Trollhare – alias Immanuel Brändemo – är en 15-åring med nästan 30 års livserfarenhet. En hysterisk fjolla, begåvad med extra bokstäver och handikappad av folkbokföringens tvångskönande.

kl 12 Jens Holm (V), kandidat till riksdagen (V), Stockholm. För närvarande pappaledig. EU-parlamentariker mellan 2006-2009. Författare till boken EU inifrån – berättelser från EU-parlamentet 2006-2009. Vill göra klimatpolitiken mer genderinriktad.

kl 13 Maria Ferm (MP), språkrör för Grön ungdom, har en grön blogg som skriver om att motverka övervakningssamhället, bekämpa främlingsfientlighet och skapa en jämställd, solidarisk värld.

kl 14 Mitt i Steget. En blogg som skrivs av en man som mitt i steget emedan han färdas genom livet får en och annan tanke om politik, samhälle och jobbet som människa i största allmänhet. Skribenten, Johan Westerholm (S), har en bakgrund som officer, exportdirektör och mediarådgivare.

kl 15 HannaVictoria – utbildningsminister nästa. Konstnär, samhällsvetare, fotograf, jurist, PR-konsult, åsiktsbildare, styrelseledamot, ledare, student, regionalnationalist,världsmedborgare, frihetsivrare, kollektivist

kl 16 IdaVänster – Ida Legnemark (V) bloggar om allt från kommunalpolitiken i Borås till mer övergripande diskussion om bl.a feminism, jobbar som språklärare och är fritidspolitiker samt är ansvarig för feministiska frågor i Vänsterpartiets partistyrelse.

kl 17 Christian Valtersson (MP), ledamot av Grön Ungdoms Förbundsstyrelse som bloggar om svensk politik ur ett grönt perspektiv. Irriterar sig på strukturer som tas för givna utan att ifrågasättas.

kl 18 Högbergs tankar – Peter Högberg (S). Skriver om politik från ett Vimmerby perspektiv. Är idag tjänstledig och arbetar med politik på heltid.

kl 19 Ett hjärta rött, Ilse-Marie. Partipolitiskt oberoende röda funderingar kring politik, livet och orättvisor.

kl 20 Rödgrönt samarbete, här skriver partiledarna och språkrören direkt eller via Martin Gelin. Kort och gott ett forum för dialog med sikte på valet 2010.


Kulturdebatt i DN snedvrider jämställdheten

DN har haft en författarargumentation om vad som är bra böcker. Det har kommit in ett manifest och ett motmanifest. Debatten är möjligen intressant då manifestförfattarna har en idé om att utveckla och förbättra svensk litteratur medan motförfattarna emotsätter sig överordnat inflytande och önskar likt revolutionären och frihetsivraren att få bestämma själv över sin kreativa process. Det finns uppenbara anledningar till att stödja likväl den ena som den andra och slutsatsen är som den så ofta är; lagom är bäst.

I presentationen för Manifestet förekommer 7 bilder. 4 män och 3 kvinnor. Det är samma personer som även författat manifestet.

I presentationen för motmanifestet förekommer 8 bilder. 5 män och 3 kvinnor. Det är ett urval av motmanifestförfattarna.
Det är 18 kvinnor och 14 män, alltsamman 32 personer som utgör motmanifestförfattarna. Lägg då märke till att det är 4 fler som socialt skulle definieras som kvinnor än som socialt skulle definieras som män. När vi sedan ser på bilderna, så har DN tydligen valt att profilera betydligt fler män. Märkligt. Ett normalt…eller nej, förlåt jämställt förfarande hade kan varit att profilera;

4 kvinnor och 4 män,
för att ge lika utrymme åt vardera kön
alt.
5 kvinnor och 3 män
för att spegla den totala andelen av vardera kön,
alt.
18 kvinnor och 14 män
för att i bild spegla alla medförfattare.

Varför välja 5 män och 3 kvinnor? Varför förtjänar män att kvoteras framför kvinnor medan motsatsen ofta debatteras hårt när det förekommer.

Det går förstås även att spegla författarna efter mångfaldsfaktorer, eller queerfaktor, eller stockholmscentrering. Dessa är också viktiga mått. Det går förstås även att spegla författarna efter deras storhet men denna metod stöter på problem. Ska den främsta författaren var kända hos alla svenskar? av kvinnor? av män? medelklassen? arbetarklassen? överklassen? utbildade? lågutbildade? utlandet? Sverige? och hur vet DN att denna uppgift stämmer?
Ska författarens storhet mätas i bokupplagor, antal böcker, framträdanden i TV eller diktläsningar på det lokala biblioteket?
Det blir med andra ord godtyckligt så använd en jämställd mall istället!


Kårvalsdebatt

Det har varit valdebatt i Uppsala studentkårs kårval,

debatten avlöpte väl med många deltagare och med direktsändning från studentradion. På minussidan kan man märka lite strul med tekniken och då förstås att det uteslutande var män som debatterade. Inget fel på män, men VAR ÄR KVINNORNA!!!

Som ledamot i valutskottet vet jag inte riktigt hur valutskottet hade kunnat agera annorlunda för att få en mer jämn könsfördelning. Debatten kunde förstås ha fått bestå av två debattörer, en kvinna och en man, med olika tider för debatter. Det kunde förstås också ha varit så att valutskottet valt och ringt upp de vi önskat till debattörer, men det kan ju verka något odemokratiskt eller översittande. Hur skulle vi ha gjort det annorlunda egentligen? Vi hade kunnat ringa partier och fått dem att överväga att skicka en annan kandidat, eller att skicka sina presidiekandidater om de är kvinnor.

Jag finner själv ingen bättre idé än min första kvoterade idé med en man och en kvinna från vart parti men fråga två blir då om det är rätt att då göra helmanliga och helkvinnliga debattgrupper eller om det ska vara blandat?

I sakfrågor kan man som gammal kårräv märka att en eller annan kandidat inte är fullt insatt i kåren, men å andra sidan vet man att bara vilja och grundförståelsen för demokrati, gräsrotsförankring och folkrörelsebildning finns så går allt annat att lära sig. Det handlar ofta om inställning och ledarskap.

I sakfrågor fanns det vissa tydliga skillnader, andra nyansskillnader och så en del relativt samstämmigt. För att avgöra själv så lyssna på Studentradion. De kommer att sända debatten genom lyssna-igen-funktionen på radions webbradio från och med imorgon torsdag den 16 april.

Bilder från debatten finns i mitt galleri

Rösta i Uppsala studentkårs kårval 2009!


Deadline:
kl. 20.00
tisdagen den 21 april


www.karvalet.nu