- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘Leijonborg’

Debatt om kårer i riksdagen

Igår sent på kvällen höll riksdagen debatt om kårobligatoriet. Flera bra frågor ställdes, tyvärr besvarades bara några få. Alliansens företrädare diskuterade kårobligatoriet sakligt men hade ändå ingen annan förklaring till avskaffandet än den av juridiken icke erkända princip om föreningsfrihet vad gäller denna fråga. Det går alltså tillbaka på tro – eller ideologi om du är mer bekväm med den terminologin. Miljöpartiets Lage Rahm frågade gång på gång om underlag för propositionen. “hur har ni räknat ?”. Mikael Damberg från S frågade varför direktiven för utredningen som till en tredjedel ligger till grund för propositionen om avskaffande av kårobligatoriet är skrivna för att stärka studentinflytandet. Utredningen konstaterar att inflytandet inte kommer att stärkas ens med ett statsanslag om 310 kr per heltidsstuderande student per år. Varför skulle inflytandet stärkas men en knapp tredjedel av samma anslag. Varken centerns Ulrika Carlsson, moderaternas Lars Hjalmered eller företrädarna från folkpartiet eller kristdemokraterna kunde ge ett svar förutom tystnaden som vitnar om att någon måste offras för friheten. Någon, är den ensamme studenten som utan en framtida stark organisation riskerar att företa drastiska åtgärder i sin desperation. Det är vad människan gör när hon inte finner någon utväg.

Hur allvarligt ser Lars Leijonborg på sitt eget förslag och på dess faktiska konsekvenser? Den frågan är berättigad då ministern inte behagade närvara under denna hans egen debatt. För att göra det än mer tydligt så finns inget underlag för beräkningar, inga svar och heller ingen konsekvensanalys. Det enda som finns är ministerns sekretess, förslagsgivarnas tystnad och ett förslag som är ett hån mot alla de som arbetar i det tysta, utan lön och utan egen vinning.

– Post From My iPhone


Leijonborgs diktatur

Kårens jämlikhetsombud, Ina Sörlid är en fena på det litterära och har lagt upp en fin historia om hur kårlivet skulle se ut om Leijonborg får välja. Det kallar jag Leijonborgs diktatur då det till synes finns en ganska god grund för kårernas existens och verksamhet men då Leijonborg ändå väljer att avskaffa dess möjlighet att existera. Det vore lika roligt om Leijonborg förstatligade skolan (eller är det ludermässiga Major Björklund som med piska som driver den tesen?) och sedan avskaffade kommunalskatten. Där har vi kårobligatoriets kärna, en oganisation som inte längre har någon finansiering. En organisation som också till viss del skolar politiker som inte kommer från välkända politiker familjer, från stockholm från överklassen. En organisation som utan sitt skatteunderlag skulle bli tvunget att tigga allmosor från folket, kommuninvånarna. Hur roligt tror ni det blir.

“Snälla fru Agda, skulle du kunna tänka dig att skänka 10 kronor till bygget av den nya vägen till stockholm?”
“Nej, kära kommunalpolitiker, inte har jag någon anledning till att åka till stockholm”,

eller 

“Nu kommuninvånare har jag bjudit hit Idolvinnaren som ska sjunga lite för oss, medans denne sjunger så får ni hemskt gärna donera en slant till ungdomsmottagningen”