- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘SFS’

Satsa på utbildning och satsa jäm(n)t

[SinglePic not found]

Problemets kärna i Högskolan

Sveriges studenter samlade i Sveriges förenade studentkårer har slimmat sin fråga för vad som behövs för bättre utbildning och kommit till kärnan av högskolans problem (Kärnan allså, en liten del men viktig – inte hela frukten, där finns det mer att göra).

Problemet stavas 5 miljarder!

Urholkningen av resurserna till högre utbildning har pågått länge och det märks nu framförallt på humanistisk och samhällsvetenskaplig sida där företrädare vill träffa sina lärare och protesterar mot att ha så lite som 4-5 timmars undervisningstid i veckan. 5 miljarder, Krantz. Det är vad som behövs.

Kommunala skolan behöver Robin Hood

I skolan, den kommunala grundskolan och gymnasieskolan alltså, behöver också pengar men här  är problemet i högre grad vinklat till att vissa skolor har blivit rånade på sina resurser till förmån för andra skolor. Vänsterekonomi skriver om hur Rinkeby mister resurser till fördel för Danderyd. Vid tid av förtryck så lever människor ett tag som förr men när det blir för stort så reser de sig…i alla fall i Robin Hood. Vi får se vad som händer i valet i september!

Doktorander utan lön

Sist men inte minst kommer nu förslaget om doktorandstudielån. Kul att gå på studielån i cirka 10 år och att börja en mycket osäker akademisk karriär med an gigantiskt skuld. Det är trevligt att Moderata studenter dock ser fördelar om studenterna “sommarjobbar”. Jag skulle vilja se den som sysselsätter med sommarjobb under en forskarkarriär. Det är nog mer sannolikt att en doktorand fortsätter att doktorerar även under sommaren eller får en tillfällig anställning ellet ett stipendium i forskningsfältet. Det blir inte bättre…


Galleri 2010/Gallery 2010

Här presenteras foton i gallerier från tidigare events än sommaren 2010 i en och samma följd:
 
Kruthornet på väg hem

Demonstration “Gilla olika”

Uppsalabor mot rasism m. fl. arrangerade en demonstration för att manifestera mot rasism och för mångfald. En upptakt arrangerades redan veckan innan. Att manifestera mot rasism har blivit aktuellt då Sverigedemokraterna blivit invalda i riksdagen i valet 2010. För att visa att det är många som gillar olika och som ser mångfald som något positivt så har demonstrationer varit viktiga. 2010-10-05
http://www.hannavictoria.se/galleri/gillaolika/

SFSFUM 2010

Sveriges förenade studentkårer arrangerade sitt årliga studentmöte för sina medlemmar; fullmäktige i Uppsala. Medarrangör var Uppsala studentkår.
SFSFUM, maj 2010.
http://www.hannavictoria.se/galleri/sfsfum2010/

Bygg med oss (V)

Bilder från förvalskampanjen “Bygg med oss” av Vänsterpartiet i Uppsala, våren 2010
http://www.hannavictoria.se/galleri/val2010/

US, SU 2010

Uppsala studentkårs studieutskott sammanträder i gamla konsistorierummet på Uppsala universitet, våren 2010.
http://www.hannavictoria.se/galleri/sumote/

Recce VT2010

Recentiorsmottagning för nya studenter i Uppsala våren 2010 i Uppsala universitets aula med efterföljande fika på Uppsala studentkår.
http://www.hannavictoria.se/galleri/reccevt10/


Uppföljning hobbykurser

Akademisk frihet har nyligen bloggat om allt som är värt att blogga om vad gäller akademisk frihet, hobby kurser och den farliga inriktningen på Svensk högskolepolitik.

För att följa upp min tidigare mycket beklagliga felcitering/felanvändning av uttryck så vill jag gärna peka till Akademisk frihets inlägg – där hopsan, även forsknings- och utbildningsministerns sakkunniga har gjort ett inlägg.

Det är beklagligt att uttrycket Hobbykurser har kommit upp som ett begrepp.


Studieavgifter – goda nyheter

Det har länge varit känt att dagens regering vill ta ut studieavgifter. Detta är något som den nationella och internationella studentrörelsen har arbetat emot, länge.

Dagens goda nyheter är utvecklingen i Irland:

“Vi lyckades få våra politiker att inte göra studieavgifter till en budgetpost och därmed så blir det heller inga studieavgifter. Inte detta år i alla fall.”

/USI – Irlands studentorganisation

och i Tyskland:

Saarland blir troligen den andra tyska delstat som avskaffar sina studieavgifter. Det gröna partiet i Saarland har lagt fram en motion om avskaffande och hänvisat till social rättvisa. [...] Av de delstater som tidigare infört studieavgifter blev Hessen, den första med att avskaffade dem. Nu återstår fem delstater som tar ut avgifter, medan flera delstater i östra delen av landet, inklusive Berlin, tillsvidare avstår.

/Enligt Högskoleverkets nyhetsbrev

Så dagens regering. Tag intryck, det är inte socialt rättvist att sätta utbildning bakom låset av en fet plånbok! Hur går det samman med regeringens hållbara utvecklingsambitioner? Både studieavgifter, Förbifart Stockholm och ett misslyckande i Köpenhamns COP15 ger klara indikationer om att hållbar utveckling inte är något för dagens regering.


Det finns fler…

Jag är van att vara ensam om att heta Hanna Mörck och om att använda HannaVictoria som alias på nätet (i vart fall i den anglosaxiska och scandinaviskt-nordiska delen av världen). Nu har jag upptäckt att jag har flera liknande identiteter.

Varumärket AnnaViktoria är snarlikt i namn men med smärre bokstavsförändringar. Inget “H” i förledet och ett “k” istället för “c” i efterledet. Men dessa likheter räcker inte utan varumärket saluför sig genom att låta sig associeras med Dalarna då designern som är ursprunget till namnet och varumärket har en bakgrund från Dalarna. Dock idag utflyttad. Jag är från Dalarna.

Sedan har jag hittat en ung kvinna från Täby som använder HannaVictoria. Det är till och med så likt i adress att jag funderade på om min domän blivit kidnappad. Nu har hon dock bytt bloggsida och tagit en akronym av sitt namn till adress . Jag gillar förstås att vara mer ensam om min domän men Hanna ska ha lite credd för en del roliga recept på sin blogg generationen före sina två tidigare.

Mörkar har jag även stött på en hel del på sistone. En tidigare SFS presidial heter Magnus Mörk (undrar om han använder MM…marabou som signum i privatlivet) vilket jag fick reda på några timmar in på mitt SFS engagemang. Vi är inte släkt men han är trevlig. Nu har det dessutom dykt upp en Emil Mörk i Karlstad och så en Caroline Mörk i Göteborg. Det är bara att vänja sig vid att vara en i mängden. Det är inget jag är ovan med, Hanna är ändå ganska vanligt.


Slav eller bara underbetald

SSU hade nyligen kongress i Uppsala och detta satte fngret på en intressant fråga inom utbildningssfären, nämligen doktoranderna. Det är en fråga som belyses från gång till gång såsom dokorander behöver anställningar, doktorander behöver stöd från universiteten till sitt fackliga/studentkårsarbete osv. Kort om vad en doktorand är finns hos HSV. Det som faktiskt sällan sker är att någon vågar förklara hur illa det kan vara för en doktorand, även om försök görs.

Doktroander och skuggdoktorander arbetar och utför en stor del av den forskning som Sverige producerar. I ersättning får de allt från; inget alls, till mat-och-husrum, till 6000 kr, till 15 000 kr till 20 000 kr. Om doktoranden är utländsk så är risken högre för att hamna i det lägsta utfallet. Detta kan många gånger liknas vid slavarbete då doktoranden är tvungen att följa sin professors minsta vilja för att inte bli bortvisad från sin forskargrupp. Det är inte alls säkert att doktoranden är antagen och registrerad såsom doktorand. Utan antagning blir doktoranden sorgligt utan alla de formella rättigheter som tillkommer en antagen doktorand. En icke-registrarad, icke-antagen doktorand, dvs. en fullblods skuggdoktorande kan därför vara tvungen att arbeta alla dygnets vakna timmar hos sin professoer för att inte riskera att bli utkastad från landet. Utan professor som mecenat så ryker uppehållstillståndet.

På SSUs kongress fanns en fråga om anställning för doktorander med. Det är något oklart exakt hur motionen var ställd och varför förbundsstyrelsen, liksom kongressen valde att avslå denna. Det viktiga är dock att SSU och alla andra förstår att anställningar av doktorander är väsentligt för Sverige som kunskapsnation, för forskningen i helhet. Detta är ingen liten fråga utan en av de viktigare för de som på allvar vill bekäma dåliga villkor och slavarbete/tvångsliknandearbete i allmänhet. Detta ska man komma ihåg när man diskuterar doktorander, även om det är lätt att hamna i en romantiserad syn där doktoranden älskar och brinner så pass mycket för sin forskning att anställningar är onödigt. Anställningar och ordentliga antagningar är inte onödigt utan gör att forskningen kan bli ännu bättre och det är även en frågan om mänsklig värdighet och om att inte göra skillnad på människor.

PärAnders Söderström skriver insatt om doktorander samt ger även adress till SSU att återkomma med ett svar på sitt agerande och en förklaring vad de egentligen tog för beslut. Jag hoppas att han får ett svar, och kanske även en kursändring för SSU.