- Fotograf i Uppsala!

Posts Tagged ‘Studentinflytande’

Slav eller bara underbetald

SSU hade nyligen kongress i Uppsala och detta satte fngret på en intressant fråga inom utbildningssfären, nämligen doktoranderna. Det är en fråga som belyses från gång till gång såsom dokorander behöver anställningar, doktorander behöver stöd från universiteten till sitt fackliga/studentkårsarbete osv. Kort om vad en doktorand är finns hos HSV. Det som faktiskt sällan sker är att någon vågar förklara hur illa det kan vara för en doktorand, även om försök görs.

Doktroander och skuggdoktorander arbetar och utför en stor del av den forskning som Sverige producerar. I ersättning får de allt från; inget alls, till mat-och-husrum, till 6000 kr, till 15 000 kr till 20 000 kr. Om doktoranden är utländsk så är risken högre för att hamna i det lägsta utfallet. Detta kan många gånger liknas vid slavarbete då doktoranden är tvungen att följa sin professors minsta vilja för att inte bli bortvisad från sin forskargrupp. Det är inte alls säkert att doktoranden är antagen och registrerad såsom doktorand. Utan antagning blir doktoranden sorgligt utan alla de formella rättigheter som tillkommer en antagen doktorand. En icke-registrarad, icke-antagen doktorand, dvs. en fullblods skuggdoktorande kan därför vara tvungen att arbeta alla dygnets vakna timmar hos sin professoer för att inte riskera att bli utkastad från landet. Utan professor som mecenat så ryker uppehållstillståndet.

På SSUs kongress fanns en fråga om anställning för doktorander med. Det är något oklart exakt hur motionen var ställd och varför förbundsstyrelsen, liksom kongressen valde att avslå denna. Det viktiga är dock att SSU och alla andra förstår att anställningar av doktorander är väsentligt för Sverige som kunskapsnation, för forskningen i helhet. Detta är ingen liten fråga utan en av de viktigare för de som på allvar vill bekäma dåliga villkor och slavarbete/tvångsliknandearbete i allmänhet. Detta ska man komma ihåg när man diskuterar doktorander, även om det är lätt att hamna i en romantiserad syn där doktoranden älskar och brinner så pass mycket för sin forskning att anställningar är onödigt. Anställningar och ordentliga antagningar är inte onödigt utan gör att forskningen kan bli ännu bättre och det är även en frågan om mänsklig värdighet och om att inte göra skillnad på människor.

PärAnders Söderström skriver insatt om doktorander samt ger även adress till SSU att återkomma med ett svar på sitt agerande och en förklaring vad de egentligen tog för beslut. Jag hoppas att han får ett svar, och kanske även en kursändring för SSU.


Debatt om kårer i riksdagen

Igår sent på kvällen höll riksdagen debatt om kårobligatoriet. Flera bra frågor ställdes, tyvärr besvarades bara några få. Alliansens företrädare diskuterade kårobligatoriet sakligt men hade ändå ingen annan förklaring till avskaffandet än den av juridiken icke erkända princip om föreningsfrihet vad gäller denna fråga. Det går alltså tillbaka på tro – eller ideologi om du är mer bekväm med den terminologin. Miljöpartiets Lage Rahm frågade gång på gång om underlag för propositionen. “hur har ni räknat ?”. Mikael Damberg från S frågade varför direktiven för utredningen som till en tredjedel ligger till grund för propositionen om avskaffande av kårobligatoriet är skrivna för att stärka studentinflytandet. Utredningen konstaterar att inflytandet inte kommer att stärkas ens med ett statsanslag om 310 kr per heltidsstuderande student per år. Varför skulle inflytandet stärkas men en knapp tredjedel av samma anslag. Varken centerns Ulrika Carlsson, moderaternas Lars Hjalmered eller företrädarna från folkpartiet eller kristdemokraterna kunde ge ett svar förutom tystnaden som vitnar om att någon måste offras för friheten. Någon, är den ensamme studenten som utan en framtida stark organisation riskerar att företa drastiska åtgärder i sin desperation. Det är vad människan gör när hon inte finner någon utväg.

Hur allvarligt ser Lars Leijonborg på sitt eget förslag och på dess faktiska konsekvenser? Den frågan är berättigad då ministern inte behagade närvara under denna hans egen debatt. För att göra det än mer tydligt så finns inget underlag för beräkningar, inga svar och heller ingen konsekvensanalys. Det enda som finns är ministerns sekretess, förslagsgivarnas tystnad och ett förslag som är ett hån mot alla de som arbetar i det tysta, utan lön och utan egen vinning.

– Post From My iPhone


Kårvalet 2009 – fortsatt högt deltagande

VALRESULTATET ÄR KOMMET
-och jag visste det redan kl. 20.01

Stora vinnare är Piratstudenterna med 9 mandat mot årets 5. Förlorare är S-studenter med 6 mandat mot årets 8. I övrigt förlorar partierna något mandat eller ligger still. Årets mållinjessnubbel är Rädda Carolina som skulle ha kommit in om bara så få som 2-5 personer hade röstat på partiet.

Så vad händer nu?
Partierna måste komma överrens om hur de ska rösta i fullmäktige och det innebär att en konstallation måste bildas. Blir det samma partier som förra året eller kommer de förändrade röstsiffrorna att ändra på läget för nästa år? Vi får se den 27 april då konstituerande fullmäktige hålls. Tills dess är det partiernas hemlighet om hur överrenskommelsen ska se ut.

[Gallery not found]

Se mer på Uppsala studentkårs hemsida eller kårvalets hemsida


Leijonborgs diktatur

Kårens jämlikhetsombud, Ina Sörlid är en fena på det litterära och har lagt upp en fin historia om hur kårlivet skulle se ut om Leijonborg får välja. Det kallar jag Leijonborgs diktatur då det till synes finns en ganska god grund för kårernas existens och verksamhet men då Leijonborg ändå väljer att avskaffa dess möjlighet att existera. Det vore lika roligt om Leijonborg förstatligade skolan (eller är det ludermässiga Major Björklund som med piska som driver den tesen?) och sedan avskaffade kommunalskatten. Där har vi kårobligatoriets kärna, en oganisation som inte längre har någon finansiering. En organisation som också till viss del skolar politiker som inte kommer från välkända politiker familjer, från stockholm från överklassen. En organisation som utan sitt skatteunderlag skulle bli tvunget att tigga allmosor från folket, kommuninvånarna. Hur roligt tror ni det blir.

“Snälla fru Agda, skulle du kunna tänka dig att skänka 10 kronor till bygget av den nya vägen till stockholm?”
“Nej, kära kommunalpolitiker, inte har jag någon anledning till att åka till stockholm”,

eller 

“Nu kommuninvånare har jag bjudit hit Idolvinnaren som ska sjunga lite för oss, medans denne sjunger så får ni hemskt gärna donera en slant till ungdomsmottagningen”